ZRUŠENO!!! Závěrečná Konference k projektu ESF Domovník – preventista

S ohledem na aktuální situaci se ruší plánovaná závěrečná konference projektu „Domovník – preventista“, která se měla konat dne 7. 10. 2020 v Brně.

Veškeré materiály a prezentace týkající se závěrečné konference Vám budou zaslány.

Děkujeme Vám za přízeň po dobu celého projektu a za celý realizační tým přejeme mnoho zdaru a hlavně pevné zdraví v této nelehké době.

informuje: Bc. Michaela Zimandlová, odbor prevence kriminality

 

V příloze naleznete pozvánku na závěrečnou konferenci realizovanou v rámci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“.

POZVÁNKA

informuje OPK

Naplánováno Akce Bezpečná lokalita / země Domovník – preventista Kalendář akcí Novinky