Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k městskému kamerovému dohlížecímu systému v Přerově

Výsledky dotazníkového šetření v roce 2018

Na dotazníkové šetření, které se pomocí 8 otázek zabývalo tématem bezpečnosti ve vztahu k městskému kamerovému dohlížecímu systému, bylo možné reagovat v průběhu celého měsíce června 2018, a to buď elektronicky na webových stránkách města nebo v papírové podobě na Městském informačním centru a pobočkách Městské knihovny Přerov. Šetření se zúčastnilo celkem 243 respondentů.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k městskému kamerovému dohlížecímu systému v Přerově

Zdroj: Statutární město Přerov