Značení jízdních kol a Bezpečnostní audit v Českém Těšíně

Značení jízdních kol v Českém Těšíně

Krádeže jízdních kol jsou v Českém Těšíně dlouhodobým problémem, proto se Město Český Těšín rozhodlo i v letošním roce zaměřit na problematiku krádeží jízdních kol. V rámci této preventivní akce byly také z vlastních finančních prostředků pořízeny značící sady na dalších 150 jízdních kol. Samotné značení syntetickou DNA a vše kolem něj měla na starost Městská policie Český Těšín a o samotné značení byl obrovský zájem. Od roku 2014, kdy se ve městě značí touto metodou, bylo celkem označeno již 700 jízdních kol. Z tohoto počtu je evidováno 6 jízdních kol (odcizené) tzn. pouhých 0,86 procent z celkového počtu.

 

Bezpečnostní audit v Českém Těšíně

Na základě konference, která proběhla v květnu 2019 a byla zaměřená na bezpečnost ve školských zařízeních, proběhl 3.12.2019 v Českém Těšíně ve spolupráci s Asociaci bezpečná škola, první bezpečnostní audit ve Středisku volného času Amos. Jedná se o starší budovu, kterou nedávno město získalo od Moravskoslezského kraje. Zařízení bylo vytipováno vzhledem k vysoké koncentraci osob (zhruba 700) a nízkou úrovní zabezpečení. V současné době se čeká na vyhotovení auditní zprávy, na základě které se bude postupně budova zabezpečovat.

Petr Glaic
Manažer prevence kriminality
Městská policie Český Těšín
Tovární 314/27
737 01 Český Těšín
Tel.: + 420 553 035 906
Mob: +420 733 616 502
e-mail: [email protected]