Zpravodaj Cechu mechanických zámkových systémů ČR

V tomto čísle Zpravodaje CZMS upozorňujeme především na článek “Ohlédnutí za poradenským centrem MV-ČR, PČR a CMZS – For-Arch 2020” – strana 10,11, a dále na straně 12,13 na poutavý článek o tom, jak by mohla vypadat nová koncepce při rozmístění stánků všech partnerů, kteří se zabývají zabezpečením objektů “VIZE – For-Arch 2021 Představujeme jedinečnou koncepci nového pojetí oblasti zabezpečení majetku a osob na veletrhu For-Arch 2021, ve spolupráci s ABF a MV-ČR”.

Zpravodaj ke stažení ZDE

informuje odbor prevence kriminality