Zpravodaj města Břeclavi – příklady dobré praxe

Opět zde máme příklady dobré praxe z regionů, projekty TagBust a Domovník – preventista, jejichž realizaci podporuje i OPK MV.

Na straně 7 radničních novin “Zpravodaj města Břeclavi” si můžete přečíst kladné hodnocení projektů prevence kriminality  ZDE

informuje OPK MV