Zveme Vás na společné setkání asistentů prevence kriminality, jejich mentorů a supervizorů

Společně setkání asistentů prevence kriminality, jejich mentorů a supervizorů, se zástupci MPSV, MV a PČR proběhne dne 12. 6. 2023 v prostorách Muzea Policie České republiky, Ke Karlovu 453/1, Praha 2.

Program a přihlašovací formality jsou uvedeny na přiložené pozvánce s termínem přihlášení do 3. června 2023.

V rámci setkání budou rovněž podány aktuální informace k programu Lex Ukrajina 5 od mezinárodní organizace IOM CZECHIA.. Budou představeny možné dopady na bezpečnost v České republice z hlediska poskytování příspěvků na bydlení uprchlíkům z Ukrajiny u soukromých subjektů od 1. července 2023.

Podrobněji bude tato problematika řešena na připravovaném webináři dne 15. 6. 2023. Pozvánka s registrací  ZDE

informuje redakce OPK MV a Vladimír Dvořák