Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

I na letošním veletrhu FOR ARCH bude Poradenské centrum MV

Publikováno dne: 26. 7. 2022

Ve dnech 20. až 24. září 2022 se v PVA EXPO PRAHA uskuteční 33. ročník stavebního  veletrhu FOR ARCH. Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR ve spolupráci s Poradním sborem pro situační prevenci kriminality Ministerstva vnitra a dalšími partnery (např. Cechem mechanických zámkových systému) bude mít opět na tomto veletrhu své Poradenské centrum.

I v letošním roce zde budou zástupci výše uvedených subjektů  poskytovat návštěvníkům veletrhu užitečné rady a informace z oblasti ochrany majetku a osob  a prevence kriminality, včetně informování veřejnosti o legálních možnostech řešení možných bezpečnostních rizik a hrozeb.

O vhodném typu ochrany majetku je ideální uvažovat  už v době  přípravy stavby a s certifikovanými  zabezpečovacími prvky by se mělo počítat už ve fázi projektování objektu. Avšak zabezpečení objektů je neustálý proces a je dobré reagovat na trendy v páchání majetkové kriminality, využívat stále sofistikovanější zabezpečovací prvky a při jejich instalaci se poradit s odborníky, a to nejen při výstavbě nových objektů, ale i při zabezpečení již stávajících.

Na veletrhu bude také představen celorepublikový preventivní projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který obsahuje  souhrn preventivních opatření (včetně mobilní aplikace „Zabezpečte se“) při ochraně domů, bytů, sklepů, chat a dalších rekreačních objektů proti vloupání.

V rámci doprovodného programu veletrhu se uskuteční pro širokou veřejnost  v úterý 20. 9. 2022 od 10 do 15 hod. odborný seminář k zabezpečení majetku a  v sobotu 24. 9. 2022 od 11 hod. přednáška na téma tvorby norem v oblasti prevence kriminality. V rámci padesátiminutového přednášky bude představena činnost České agentury pro standardizaci,  účastníci budou seznámeni s principy a pravidly tvorby norem, možnostmi aktivního zapojení externích subjektů do normalizačních činností, případně možnosti připomínkování návrhů evropských a mezinárodních norem (pasivní přístup).
Novinky sledujte na  www.forarch.cz a www.prevencekriminality.cz

informuje redakce OPK

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left