Město Velké Hamry našlo recept na sociální problémy

Město Velké Hamry našlo recept na sociální problémy, který ovšem není univerzální a nedá se zcela aplikovat v každém městě. Některé z preventivních aktivit, které město využívá, se však použít dají i jinde. Město dlouhodobě využívá možností dotačního programu Ministerstva vnitra – Program prevence kriminality na místní úrovni, ze kterého čerpá finanční prostředky např. na asistenty prevence kriminality nebo na prázdninový pobytový tábor pro děti. V rámci tohoto dotačního titulu byla v minulosti využita také dotace na městský kamerový dohledový systém.

Více viz článek ZDE

informuje redakce OPK MV a Iva Fürbacherová