Ministerstvo vnitra uspořádalo seminář k bezpečnosti ve školách

Odbor prevence kriminality MV ČR ve spolupráci s Asociací bezpečná škola, z.s. (dále jen ABŠ) uspořádal seminář „Fenomén bezpečnosti ve školském prostředí“, kterého se zúčastnilo více jak 100 posluchačů, a to nejen z ČR, ale více než desítka přijela ze Slovenska (mimo MV SR i z policejního prezídia, Slovenské informační služby nebo ministerstva, v jehož gesci je školství).

Mezinárodní ráz semináři dalo i vystoupení Jozefa Halcina, ředitele odboru prevence kriminality MV SR, který mluvil o Národní strategii ochrany měkkých cílů ve Slovenské republice. MV ČR zde svým příspěvkem na téma „Dva pilíře prevence ve školském prostředí“ zastupoval Milan Fára z odboru prevence kriminality. Mezi přednášejícími byli i dva zástupci Policie ČR, a to Václav Husák z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, který se věnoval tématu „Připravenost škol na mimořádné události“ a Jaroslav Hloušek z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje s příspěvkem s názvem „Taktické cvičení AMOK ve školským zařízení“

Velmi zajímavou prezentaci měli zástupci ABŠ, Libor Sladký a Jitka Sladká, kteří hovořili o výsledcích celorepublikové ankety zaměřené na agresi ve školách, které se zúčastnilo přes 3 300 škol a současně představili nově vyvíjenou bezpečnostní aplikace pro školy. Velký ohlas měl u účastníků Tibor Brečka z Vysoké školy ekonomie a managmentu, který se podrobně věnoval tématu psychologie varovných signálů ve školském prostředí a radikalizaci dětí a mládeže ve školách.

O svých zkušenostech s projekty zaměřenými k zabezpečení škol z pohledu samospráv hovořili Martin Kunc (velitel MP Žďár nad Sázavou) a Jan Camfrla (velitel MP Valašské Meziříčí). Seminář ukončila přednáška Libora Sladkého (ABŠ) věnovaná bezpečnostní technice ve školách.

Všichni účastní semináře obdrželi jeden výtisk publikace „Manuál bezpečné školy“. Manuál vytvořila ABŠ ve spolupráci s OPK MV v roce 2022. Manuál přispívá k  implementaci ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ do praxe  a je aktuálně ke stažení zde  ZDE

informuje redakce OPK MV a Milan Fára