Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Na konferenci zaměřené na provozování veřejného osvětlení v době energetické krize vystoupil i zástupce MV

Publikováno dne: 24. 5. 2023

V Brně se koncem dubna konala odborná konference s názvem „Úspory energie ve veřejném osvětlení". Tato konference, nad kterou převzal záštitu ministr vnitra Vít Rakušan, se zaměřila na problematiku úspor energie a snižování nákladů při provozu veřejného osvětlení v době vysokých cen energií.

Konference, pořádaná Společností pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO), nejenže představila nejnovější technické novinky a trendy v oblasti veřejného osvětlení, ale také se zabývala možnostmi, jak minimalizovat náklady při provozu veřejného osvětlení. V rámci této problematiky byl představen i koncept rovnoměrného trojúhelníku „Bezpečnost – Ekonomika – Příroda", který zdůrazňuje důležitost zohledňování bezpečnosti občanů při hledání úsporných opatření.

Základní informace o konferenci jsou 60. konference v Brně je za námi – Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (srvo.cz).

Jeden z řečníků, Pavel Rouček, ředitel Technických sítí Brno, ve svém příspěvku upozornil na význam zachování bezpečnosti a současně snižování nákladů. Další zajímavý příspěvek na téma bezpečnosti byl přednesen zástupcem Ministerstva vnitra (MV), Milanem Fárou
z odboru prevence kriminality. Jeho prezentace nesla název „Veřejné osvětlení jako součást komplexního přístupu k bezpečnosti a prevenci kriminality v obci".

Účastníci konference měli možnost se seznámit s různými přístupy a návrhy, které mají za cíl optimalizovat provoz veřejného osvětlení s ohledem na energetickou krizi a rostoucí ceny energií. Prezentace z konference jsou ve sborníku, který je dostupný online Sborník-60K-SRVO-celek-1.pdf.

Tato konference přinesla cenné informace a podněty pro provozovatele veřejného osvětlení, kteří se potýkají s výzvami spojenými s energetickou krizí. Je důležité nejen hledat úsporná řešení, ale také brát v potaz bezpečnost občanů a přispívat k prevenci kriminality v obcích prostřednictvím vhodného veřejného osvětlení.

informuje redakce OPK MV a Milan Fára

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left