Národní dny prevence již za týden

Národní dny prevence budou probíhat v unikátním virtuálním prostředí, tedy on-line, s využitím živých vstupů, live-streamingu a maximálního možného zapojení diváků – s možností interakce s řečníky i rozhovorů účastníků mezi sebou, prezentace vystavovatelů a hostů a dalšího.

Z bohatého programu se můžete těšit například na livestream divadelního představení Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú. – Prevence kyberšikany, představení s názvem  „Jsi NULA“.

Jedná se o jednu z metod prožitkové pedagogiky, kdy je pro menší dětský kolektiv odehrán speciálně proškolenými herci příběh s postupnou negativní gradací, končící např. sebevraždou oběti kyberšikany. Následně je dětem stejný příběh odehrán znovu s tím rozdílem, že již mohou představení kdykoli zastavit a korigovat jednání jednotlivých postav s cílem negativní vývoj příběhu zvrátit a hlavního hrdinu zachránit. Zároveň o možných řešeních jednotlivých krizových situací za pomoci tzv. Jokera děti společně diskutují, navrhují různá řešení situace a hledají jejich výhody či možná rizika. Přínosem této metody je zejména to, že si děti takto předávané informace v porovnání s klasickou přednáškou či psaným textem mnohem snáze osvojí. 

Více podrobností včetně podrobného programu naleznete na webových stránkách  Národní dny prevence

informuje redakce OPK