Newsletter EUCPN uvádí téma letošní ceny prevence kriminality, prezentuje novou techniku k prevenci domácích vloupání a zve na další zajímavé webináře

Záříjový newsletter začíná úvodníkem současného předsedy za Českou republiku, ředitele odboru prevence kriminality Michala Barboříka, kde představuje hlavní téma českého předsednictví a současně téma pro letošní cenu prevence kriminality “Práce se zvláště zranitelnými oběťmi”. Zároveň jsou zde uvedeny tři příklady dobré praxe z této oblasti – české speciální výslechové místnosti, řecká speciální jednotka pro podporu obětí a portugalské speciální místnosti pro oběti trestných činů.

Dále je předložena nová zpráva na téma “behavioural insights” neboli poznatky o chování jedinců a jejich využití k prevenci domácích vloupání. Tyto intervence založené na důkazech z evaluačních studií mohou účinně obohatit a vylepšit tradiční sadu opatření k informování občanů a prevenci vloupání.

Ve třetí části newsletter představuje článek českého předsednictví o novém návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu, spolu s prezentací 27. Německého kongresu pro prevenci zaměřeného na děti a jejich roli v prevenci kriminality.

Nakonec Vás EUCPN zve na další webináře, na které je možné se zdarma zaregistrovat. První na téma evaluace projektů prevence kriminality je naplánován na 25. října a druhý zmíněný webinář proběhne 10. listopadu a uvede nový přístup k předcházení reviktimizace obětí zločinů z nenávisti z LGBTI komunity.

Zároveň si dovolujeme informovat, že na web EUCPN byl doplněn materiál ze série „bořičů mýtů“ Znamená prevence trestného činu pouze jeho přemístění jinam? Proč zavádět opatření proti vloupání, když v důsledku toho zloději pouze přesunou své aktivity do jiné blízké oblasti? Někdy se má za to, že implementace preventivních intervencí, jako jsou kamerové systémy, pouze způsobí, že pachatelé přesunou své aktivity na jiná místa, změní své metody nebo najdou nové cíle. To je však pouze jeden z možných výsledků, které může intervence přinést. V praxi je přesunutí kriminality často převáženo dvěma dalšími výsledky: snížením či úplným zastavením kriminality a rozšířením pozitivních dopadů preventivních opatření i do jiných oblastí.

Newsletter v originálu: EUCPN Newsletter September 2022

informuje redakce OPK a Ester Kunštátová