Nová Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 v připomínkovém řízení

Ve spolupráci členů Republikového výboru pro prevenci kriminality byl v roce 2021 připraven návrh nové Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 (dále jen Nová Strategie). Nová Strategie v přílohách obsahuje také východiska svého vzniku, implementační plán a vyhodnocení předcházející strategie a jejího akčního plánu (období 2016–2020). Nová Strategie bude předložena vládě společně s návrhem na změnu Statutu Republikového výboru pro prevenci kriminality, jehož cílem je rozšíření členské základy o zástupce Generální inspekce bezpečnostních sborů a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Materiál je v současné době vyslán do meziresortního připomínkového řízení, které probíhá do 21. 10. 2021.

Materiál obsahuje následující části:

  1. Obálka materiálu
  2. Návrh usnesení vlády
  3. Předkládací zpráva
  4. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 včetně příloh, kterými jsou:

a) Východiska pro tvorbu cílů a opatření Nové Strategie

b) Implementační plán

b1) Strategický cíl A – systém prevence kriminality

b2) Strategický cíl B – oběti

b3) Strategický cíl C – pachatelé

b4) Strategický cíl D – rizikové lokality a menšiny

b5) Strategický cíl E – inovace

b6) Strategický cíl F – děti

b7) Strategický cíl G – kyberkriminalita

c) Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020

d) Vyhodnocení Akčního plánu Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 za rok 2020

     5. Návrh na změnu Statutu Republikového výboru pro prevenci kriminality

Tento materiál je zveřejněn s výhradou, že v rámci připomínkového řízení se jeho podoba ještě může změnit.

 

Prezentace k Nové Strategii přednesená během Národních dnů prevence v Plzni dne 6. října 2021

informuje redakce OPK a Michal Barbořík