Nové monitory a počítače zvýšily bezpečí v Ostravě

Zbrusu nové velkoformátové monitory a výkonné počítače zkvalitnily práci strážníků na sedmi dohledových pracovištích městské policie v nejexponovanějších částech Ostravy. Nové monitory a počítače zvýšily bezpečí v Ostravě

Strážník dohlíží na pořádek v ulicích prostřednictvím monitorů.

  Foto: MMO

Moderní technika umožní strážníkům lépe a rychleji rozpoznat ohrožující situace a zvýšit tím bezpečí Ostravanů. Výstupy z kamer využívají kromě strážníků i další složky integrovaného záchranného systému – policie, hasiči a záchranná služba. „Modernizace dohledových pracovišť kamerového systému městské policie je dalším z postupných kroků, kterým naplňujeme dlouhodobou Strategii prevence kriminality statutárního města Ostravy. Pokročilé technologie pomohou nejen zvýšit bezpečí Ostravanů a objasněnost protiprávního jednání, ale také usnadní našim strážníkům jejich náročnou práci,” zdůraznil náměstek primátora Zbyněk Pražák. Modernizovaná pracoviště slouží rovněž k rychlému zásahu při zdravotních obtížích občanů, řešení dopravní situace, poruch signalizace a veřejného osvětlení, odhalování podezřelých předmětů, hledaných osob i záškoláků nebo monitoringu práce samotných strážníků. Díky zlepšení technologií se o 26 % zvýšil počet zákroků provedených na základě výstupů z kamer oproti předchozímu roku. Městský kamerový monitorovací systém Ostravy nyní tvoří více než 700 kamer a jejich počet se stále zvyšuje. Nainstalované monitory pro nepřetržitý provoz dokážou zobrazovat větší množství detailů snímaných kamerami. Vyměněny byly i počítače, kterými se obraz z kamer zpracovává. Zvýšila se tím kvalita záznamů a tím i jejich využitelnost, snížila se spotřeba elektrické energie a náklady na provoz pracovišť. Strážníci sledují a vyhodnocují záběry na monitorech nepřetržitě. Investice do modernizace převyšující milion korun byla možná díky úspěšně získaným prostředkům z Programu prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vnitra, 10 % bylo hrazeno z rozpočtu města.

informuje redakce OPK