Odborníci v Plzni diskutovali o využití moderních technologií mimo jiné i v prevenci kriminality

Město Plzeň pod záštitou odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra společně s odborníky v oblasti bezpečnostních systémů uspořádalo 23. května 2023 v Plzni odbornou konferenci „Efektivní řešení pro bezpečnost, dopravu a prevenci kriminality ve městě“.

Cílem konference bylo seznámit více než 100 účastníků s aktuálními trendy v oblasti moderních technologických řešení, které umožňují efektivní využívaní bezpečnostních systémů a např.  zefektivňují fungování kamerových systémů a zkracují dobu reakce na nenadálou událost (např. audio a video analýzy). Konference se zúčastnili i zástupci odboru prevence kriminality MV. Ředitel odboru Michal Barbořík ve svém úvodní slovu zdůraznil důležitost a přínos moderních technologii pro prevenci kriminality a bezpečnost obecně a hovořil o prioritách odboru v této oblasti z pohledu Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2022 až 2027. Milan Fára z odboru prevence kriminality pak ve svém příspěvku mluvil o dotacích, které poskytuje MV na inovativní projekty z oblasti prevenci kriminality.

Oficiální tisková zpráva z konference

informuje redakce OPK MV, Michal Barbořík a Milan Fára