Ohlasy Evropského dne proti vloupání

Vybrané ohlasy z médií a komunikačních kanálů měst a krajů si můžete prohlédnout v přiložených odkazech.

Praha

Jihočeský kraj

Karlovarský kraj

Olomoucký kraj

Všechna města a kraje nějakým způsobem připomněla občanům Evropský den proti vloupání, což je základním předpokladem pro úspěšné uskutečňování preventivních aktivit a projektů.

informuje OPK