Ohlédnutí za Evropským dnem obětí trestných činů

Jak jsme již informovali, dne 22. února 2024 ve 12.00 hodin jsme společnou minutou ticha uctili Evropský den obětí trestných činů. Mnoho našich partnerů se k akci již tradičně připojilo, za všechny jsme pro dnešní ohlédnutí vybrali kolegy z Ostravy.

Město Ostrava dlouhodobě podporuje aktivity pomoci obětem trestných činů. Byť ve městě za uplynulých deset let klesl počet evidovaných trestných činů zhruba na polovinu, stále je zapotřebí i pomoci lidem, kterým trestní jednání zasáhlo do života. Pomoc obětem nabízí ve městě osm organizací v jedenácti specializovaných službách či programech. V Ostravě pracuje Tým pro oběti, ve kterém se schází zástupci institucí a organizací, věnujících se při své činnosti obětem trestných činů z různých hledisek.

Podrobnosti naleznete v přiložené tiskové zprávě.

Za zmínku také stojí velmi dobře zpracovaný  informační leták pro oběti.

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma