Ohlédnutí za odbornou konferencí – „Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především.“

Protože téma prevence i bezpečnosti je zvláště, i ve světle současného dění, nezbytností i nutností, konala se na uvedená témata ve dnech 3 a 4. listopadu 2022 odborná konference v Nesuchyni. Cílem této konference bylo tedy přiblížit současná zásadní témata prevence v souvislosti s aktuálními bezpečnostními hrozbami.

Konference byla zaměřena jak na situační prevenci, od užití technických norem prevence kriminality přes prováděnou místní praxi ve městech, obcích, ale i školách a veřejných budovách až po  zásadní témata zajištění i zajišťování bezpečnosti ve městech – například i při sportovních utkáních.

Byla řešena i tematika městských kamerových systémů jako nástroje prevence kriminality.  Další zmiňovanou oblastí byla prevence před kybernetickou kriminalitou a riziky „online.“  Zde bylo upozorněno na aktuální hrozby i nové trendy v oblasti kybernetické kriminality,  ale i na rizika, která číhají nejvíce na děti a mladistvé v kyberprostoru. V další sérii prezentací byli účastníci seznámeni  například i s působením dětí  jako (potencionálních) pachatelů přestupkové či trestné činnosti v souvislosti s online i offline  agresí či radikalizací, v prostředích – internetu, na veřejných prostranstvích – obchodní domy, parky.  Velice poutavým bylo také téma vnímání násilí jako způsobu řešení problémů – z pojetí psychologie. V neposlední řadě byl  věnován prostor i zvlášť zranitelné cílové skupině seniorů a aktuální situaci v souvislosti s bezpečnostní hrozbou válečného konfliktu na Ukrajině.  Odborná konference pak byla uzavřena představením vizí i cílů v oblasti prevence Středočeského kraje.

Děkujeme tímto také organizátorům a přednášejícím se závěrem, že dvoudenní odborná  konference představením témat dle programu splnila svůj cíl a lze doufat, že v budoucnu bude následovat další navazující konference, která se bude zabývat také aktuálními tématy z oblasti bezpečnostních hrozeb i prevence.

Program konference

TZ na webu ABŠ

 

informuje redakce OPK, Lucie Kosová a Vladimír Dvořák