Oslav 30 let Městské policie Zlín se zúčastnili i zástupci odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra

Městská policie Zlín  si v letošním roce připomíná,  obdobně jako řada jiných městských a obecních policií v ČR, 30 let od svého založení. V  rámci oslav tohoto jubilea   se ve Zlíně uskutečnila v pátek 10. června velká akce pro veřejnost zaměřená mimo jiné  na ukázky činnosti městské policie a to i v oblasti prevence kriminality (stánek s preventivními materiály, poradenství pro občany, ukázka mobilní služebny apod.).  Podrobněji viz web MP Zlín

Z akce vysílalo Hitrádio Zlín přímé vstupy, v jednom z nich se uskutečnil i rozhovor s pracovníky odboru prevence kriminality, a to Milanem Fárou a Tomášem Koníčkem (pro OPK pracuje externě) , kteří se akce zúčastnili. Rozhovor si můžete přehrát zde:

 

 

informuje redakce OPK a Milan Fára