Soutěž „Slepá místa“ o inteligentní kamerové zabezpečení zná své vítěze

Skončil druhý ročník soutěže „Slepá místa“, do které mohou města a obce přihlásit své problematické lokality a získat možnost řešit tyto  problémy prostřednictvím inteligentního kamerového dohledu. Do soutěže v letošním roce bylo celkem přihlášeno 63 projektů z 55 měst a obcí. Projekty ve dvou kategoriích (nad 10 000 obyvatel a méně než 10 000 obyvatel) byly hodnoceny podle tří hlavních kritérií: společenský přínos a efektivita instalace kamery v daném místě, dosavadní aktivita obce při řešení popsaného problému a potenciál navrhované instalace kamery z pohledu nasazení tzv. smart funkcí. Hlavní cenu pro města nad 10 000 obyvatel vyhrála Třebíč, v kategorii pro menší města a obce zvítězily projekty Jáchymova a městské části Praha-Lipence.

Součástí letošního ročníku soutěže bylo i dotazníkové šetření pro účastníky soutěže připravené ve spolupráci s odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Mimo jiné v něm 30 % respondentů z měst a obcí uvedlo, že museli škrtat rozpočty na bezpečnost kvůli pandemii koronaviru.

Podrobné informace o soutěži jsou ZDE

informuje redakce OPK