V Brně se uskutečnila Celostátní odborná konference ředitelů a zástupců městských a obecních policií

V pondělí 25. října 2021 se již po sedmé uskutečnila Celostátní odborná konference ředitelů a zástupců městských a obecních policií. Konferenci v hotelu Voroněž, které se zúčastnilo přes sto osob,  pořádala společnost Magnus Regio s.r.o. Hlavním tématem konference bylo využití moderních technologií a sociálních sítí, dopady a přínosy nové zbraňové legislativy a také bezpečnost na silnici či dotace z programu prevence kriminality.

Nad konferencí převzal záštitu i ministr vnitra Jan Hamáček a vystoupili zde dva zástupci  MV.

Odbor prevence kriminality na konferenci zastupoval Milan Fára,  který hovořil o dotačním titulu „Program prevence kriminality na místní úrovni“. Ve svém příspěvku se věnoval preventivním projektům,  realizovaným městskými policiemi z dotace MV nejčastěji,  a to jak z oblasti investičních projektů (Městské kamerové dohlížecí systémy), tak i z oblasti neinvestičních projektů (Asistent prevence kriminality).

Dále zde vystoupila Milena Bačkovská z odboru bezpečnostní politiky, která se věnovala „Dopadům a přínosům nové zbraňové legislativy pro obecní policie a pro strážníky“.

Vystoupili zde také někteří z velitelů městských policií. Např. Milan Kladníček (MP Zlín) mluvil o „Obecní policii po třech dekádách služby v systému vnitřní bezpečnosti v ČR“, Jiří Klein (MP Opava) o „Využití sociálních médií“ a Martin Kunc (MP Žďár nad Sázavou) o „Elektronizaci MP  Žďár nad Sázavou a využívání pokročilých technologií“.

informuje redakce OPK a Milan Fára