V Plzni nastoupili 4 noví ukrajinští Asistenti prevence kriminality podpoření dotací Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra vyhlásilo v září roku 2022 „Program prevence kriminality na místní úrovni  2022 – 2. kola ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu“.

Jedná se o průběžnou výzvu, kdy lze podávat žádosti i v roce 2023, a to do 30.6. 2023. Do programu mohou být předkládány pouze neinvestiční projekty, dotace může být poskytnuta až na 100 % uznatelných způsobilých nákladů, tzn. bez povinné spoluúčasti, je povinně požadováno Stanovisko PČR, apod. Podrobnosti jsou na webu MV.

Jedním z úspěšných žadatelů v tomto programu bylo i Statutární město Plzeň, které požádalo MV o finanční podporu projektu Asistentů prevence kriminality,  podrobnosti o projektu a jeho fungovaní  jsou na  ZDE.

informuje redakce OPK MV a Milan Fára