Žádosti do Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 je možné podávat od 1. 1. 2023

Ředitel odboru prevence kriminality MV, JUDr. Michal Barbořík, informuje o vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 (Program PK 2023).

Priority, resp. Strategické cíle Programu PK 2023, jsou:

  1. Podpora a rozvoj systému prevence kriminality v ČR.
  2. Pomoc obětem TČ a jejich podpora.
  3. Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy.
  4. Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách.
  5. Situační prevence kriminality a nové přístupy.
  6. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech.
  7. Prevence kybernetické kriminality.

Další podrobnosti k uvedenému programu naleznete na webu MV  > ZDE <

informuje redakce OPK MV a Michal Barbořík