Zpětná vazba, vyhodnocení a sborník příspěvků konference Národní dny prevence 2023 Ostrava

Národní dny prevence v Ostravě byly 4. ročníkem této akce. Předchozí ročník proběhl v roce 2021 v Plzni.
V letech 2017 a 2019 pořádalo konferenci město Brno. Smyslem konference je přispět k rozvoji a podporovat systém prevence kriminality v ČR. Konkrétně si klade za cíl podporovat rozvoj kompetencí a vzdělávacích aktivit pro aktéry prevence kriminality, podporovat spolupráci, sdílení a zapojovat do prevence kriminality další aktéry.

V příloze najdete ke stažení dokument “Vyhodnocení a zpětná vazba účastníků NDP 2023” a “Sborník příspěvků konference Národní dny prevence 2023 Ostrava”.

Vyhodnocení a zpětná vazba

Odkaz ke stažení sborníku

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma