Zpráva z konference „(Ne)vymahatelnost práva“

Dne 20. dubna 2023 se uskutečnila v Sokolově konference se zaměřením na možnosti řešení opakovaných protiprávních jednání osob, formujících se zejména z řad bezdomovců.

Konferenci uspořádaly městské policie Karlovarského kraje ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, odborem prevence kriminality.

Důraz byl kladen na hledání takové formy správního trestání, které by naplňovalo smysl a účel trestu, a to při současných legislativních nástrojích v rámci vymáhání práva.

Závěry konference jasně deklarovaly, že v demokratické společnosti je nejdůležitějším opatřením prevence, omezující faktory vedoucí k bezdomovectví, včetně včasné a koordinované sociální práce, vedoucí k postupné reintegraci osob bez domova zpět do společnosti.

Závěrečnou zprávu z konference, včetně odkazu na video reportáž, naleznete  v následujících odkazech:

Závěrečná zpráva

Odkaz na video reportáž

informuje redakce OPK MV, Michal Barbořík a Petr Klíma