Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách – pracovní pozice APK a DP – VYHLÁŠENÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU FINANCOVANÉHO ESF

Operační programy financované Evropským sociálním fondem (ESF) a řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) pomáhají lidem hledat či najít lepší uplatnění na trhu práce. Projekty nabízí profesní vzdělávání, rekvalifikace, poradenství a řadu dalších služeb dlouhodobě nezaměstnaným, lidem s hendikepem, osobám nad 50 let, mladým lidem bez praxe, rodičům malých dětí, ale i zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům.

Výzva 018:

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1)

Platnost od: 26. 8. 2022 09:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 900 000 000

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí – Odbor realizace programů ESF – oddělení projektů sociálního začleňování I.

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.1  Aktivní začleňování

Internetový odkaz na stránkách MPSV:

https://www.esfcr.cz/vyzva-018-opz-plus

Pokud chcete realizovat projekt, je třeba dodržovat veškerá pravidla spojená s čerpáním podpory – vše naleznete v dokumentech, vzorech, formulářích OPZ. Zpočátku doporučujeme projít zejména text OP Zaměstnanost, kde se dozvíte vše potřebné o zaměření programu včetně toho, jaké aktivity a cílové skupiny jsou podporovány, a také Obecná pravidla pro žadatele a příjemce týkající se hlavních fází přípravy a realizace projektu.

Výzvy k předkládaní projektů speficikují, jaké projektové žádosti mohou být podpořeny a za jakých podmínek.

informuje redakce OPK a Vladimír Dvořák