Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

V polovině září 2022 bylo slavnostně otevřeno první Dětské advokační centrum v České republice, jehož realizace se ujalo Centrum Locika. V souvislosti s jeho otevřením se na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské konal expertní kulatý stůl věnovaný Dětem – neviditelným obětem násilí v rodině. Více viz odkaz ZDE

To, že právě Centrum Locika je v této roli v ČR průkopníkem, není překvapivé. Pomáhá dětem, které zažívají násilí v rodině, již od roku 2017. Ministerstvo vnitra s centrem dlouhodobě na řešení situace dětí žijících v násilném prostředí spolupracuje.

Násilí v rodinách se dotýká cca 14 % českých dětí. Poskytování pomoci těmto dětem není dosud komplexně systémově ošetřeno a hlavně koordinováno tak, aby dítě nemuselo navštěvovat všechny potřebné instituce na různých místech. Problematika násilí v rodinách totiž spadá do působnosti pěti resortů. V průběhu vyšetřování trestného činu se přitom dítě setká průměrně s 35 odborníky na 12 různých místech – institucích.

Dosavadní situaci si klade za cíl zlepšit právě nově otevřené Dětské advokační centrum, což je místo, kde je péče úzce multioborově  koordinovaná, zaměřená především na zájem dítěte a soustředěná do jednoho místa. Pod jednou střechou nalezneme odborníky věnující se sociálně právní ochraně dětí, trestnímu řízení, terapii, případně i zdravotní péči.

Centrum Locika se tak stalo součástí sítě PROMISE Barnahus.

Barnahus (což doslova znamená Dětský dům) je interdisciplinární a multiinstitucionální centrum pro dětské oběti a svědky, kde mohou být děti vyslechnuty a lékařsky vyšetřeny pro forenzní účely, komplexně posouzeny a kde jim budou poskytnuty všechny terapeutické služby od příslušných odborníků. V současnosti síť sdružuje 36 organizací a jednotlivců z 22 zemí.

Další podrobnosti o těchto centrech, jejich potřebnosti a o evropských zkušenostech se můžete dočíst na tomto odkazu ZDE.

informuje redakce OPK, Kateřina Bělohlávková a Kamila Lindauerová

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left