Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vážení kolegové/Vážení čtenáři,

dovoluji si Vám předložit diplomovou práci, jež pojednává o problematice dotačního systému prevence kriminality v České republice nejen z obecného hlediska, ale též se zaměřením na vybrané ORP a jejich projekty prevence kriminality.

Práce je zpracována především z odborných zdrojů, rozhovorů s odborníky z praxe, dále pak SWOT analýzy a samotného zhodnocení na zkoumanou problematiku.

Zpracovaná práce popisuje problematiku dotačního systému prevence kriminality a vybrané projekty v této oblasti se zaměřením na správní obvody obcí s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou a Most včetně toho, jak probíhá dotační řízení, jaké orgány a dokumenty jsou součástí tohoto procesu.

Cílem uveřejněné diplomové práce je zhodnotit efektivitu programů prevence kriminality, které se pojí s dotacemi na vybraných obcích s rozšířenou působností.

Diplomová práce je zpracována velmi kvalitně. Jedním z nejvíce využívaných dotačních projektů je projekt s názvem „Asistent prevence kriminality“, jenž se s dotačním systémem prevence kriminality Ministerstva vnitra úzce pojí. Právě proto byla provedena i SWOT analýza, která vydefinovala nejen slabé stránky projektu, ale též hrozby. Poté byly stanoveny silné stránky a příležitosti, vzhledem k výsledku této provedené analýzy lze konstatovat, že je projekt správně vydefinován a tvoří základ správného přístupu k prevenci kriminality v České republice.

Samotný proces získání dotací je vcelku náročný, je zapotřebí zpracovat žádost s povinnými přílohami. Velmi pozitivně hodnotí autorka samotnou Hodnotící komisi ve Středočeském a Ústeckém kraji, které je složena zejména z odborníků z praxe.

Autorka považuje ve zkoumané oblasti projektů prevence kriminality za nejtěžší část samotnou implementaci projektu, nelze totiž zajistit předem úspěšnost, z tohoto důvodu je v České republice dáván přednost spíše rutinním projektům.

Důležitým zjištěním v této diplomové práci je též srovnání situační a sociální prevence kriminality. Dle získaných dat lze konstatovat, že projekty zaměřující se na sociální prevenci kriminality jsou hůře měřitelné oproti projektům v oblasti situační prevence kriminality. Lépe měřitelná je tedy situační prevence kriminality, která se pojí s opatřením fyzické a technické ochrany.

V závěrech autorka vyzdvihuje a zastává názor, že by se do této oblasti mělo investovat více státních peněz. Jedná se o velmi užitečnou investici, která zajistí posun v oblasti bezpečnosti České republiky.

Odbor prevence kriminality MV ČR zveřejňuje diplomové práce proto, že chce dávat prostor kvalitně ohodnoceným pracím studentů. Obsažené informace a závěry v nich uvedené nemusí vždy odrážet postoje a názory tohoto odboru.

Zpracoval: JUDr. Tomáš Koníček, spolupracovník OPK MV ČR a nezávislý bezpečnostní expert

DP_Kucerova_Veronika

informuje redakce OPK

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left