V Sokolově proběhla konference k projektu Asistence prevence kriminality

Dne 8. listopadu 2018 se v Sokolově uskutečnila Konference „10 let poté … projekt Asistent …

Výměna dobré praxe domovníků – preventistů

V rámci realizace projektu Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační …

Plzeň hostila konferenci o bezpečnosti

Bezpečná Plzeň – konference, kterou uspořádal Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města …

Rotava – město s tradicí Asistentů Prevence Kriminality

Pracovních příležitostí pro třítisícové město v okrese Sokolov je minimum. Část občanů proto hledá práci …

Pilotní projekt TRIVIS – Projektové dny s Policií ČR

V roce 2015 realizovali zástupci oddělení tisku a prevence Policejního prezidia České republiky a představitelé …

Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (eGate)

V roce 2015 až 2016 byl v rámci Policie České republiky realizován projekt Posílení systému …

Bezpečně v kyberprostoru

  Název projektu: Bezpečně v kyberprostoru Realizátor: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Období realizace projektu: …

Programy primární prevence „Kyberbezpečí“ a „Děti v síti“

  Název projektu: Programy primární prevence „Kyberbezpečí“ a „Děti v síti“ Realizátor: Portimo, o.p.s. Období …

Nenávist na internet nepatří

  Název projektu: Nenávist na internet nepatří Realizátor: Sdružení D, z.ú. Období realizace projektu: od …

Projekt JAKUB – film o domácím násilí

Na tvorbě preventivního projektu filmového režiséra Davida Vignera JAKUB se podíleli též specialisté z řad …